Bất động sản đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa và cũng được phù sa bồi đắp với diện tích đất, bất động sản vào dạng lớn nhất nhì cả nước và đây là thị trường tiềm năng để kinh doanh bất động sản.